Kdo sportuje - nezlobí


Sportovní akademie

V říjnu 2012 byla při clubu vytvořena sport academy se zaměřením na rozvoj všeobecných pohybových schopností, obratnosti, kondice žactva-mládeže: in-line, kolo, plavání, běh, všeobecná obratnost.

Snahou je vytvořit takové tréninkové podmínky, které umožní růst výkonnosti a výběr druhu sportovní specializace.

V akademii je 7 dětí ve věku 10 – 15 let.

V lednu 2014 byla Naše členka na základě dosažených výsledků zařazena do reprezentačního družstva ČR - A.

- Tereza Nová je pro nadcházející sezónu nominována do juniorské reprezantace ČR.

(O zařazení si řekla stabilními výkony v uplinulé sezoně na závodech doma i v zahraničí).

- treninková skupina sjezdařů se pro letní přípravu rozšířila o dalšího juniorského reprezentanta Filipa Forejtka.