Kdo sportuje - nezlobí


propozice

 4. ročník přespolního běhu


         Lochotínský kros - DECATHLON RUN


 neděle 17.září 2017


místo konání: Plzeň - Lochotínský park - letní kino


prezentace - start / cíl: (ředitelství ZOO / amfiteatr -letní kino)


přihlášky: předem do 12. září na webu www.3sc.cz nebo v den závodu od 8,30 - ukončení přihlášek (1/2) hod před startem dané kategorie.


Startovné: žactvo - zdarma

                  dorost - dospělí - 50,00 Kč

                  muži 60+ - zdarma


start první kategorie ( předžactvo): 10,00, hromadně po kategoriích


závod je veřejný  (18 kategorií), závodníci (jejich zák.zástupci) jsou zodpovědni za svůj zdravotní stav.

Program závodu - rozpis: předžákyně/žáci mladší            2010 - 11 / 7-6 let      10,00              300 m

 předžákyně/žáci starší               2008 - 09 / 9-8          10,10              600 m / 2x300/

 žačky / žáci ml.                        2006 - 07 / 11-10      10,20              600 m

 žačky / žýci st.                         2004 - 05 / 13-12      10,30              1200 m /2x600/

                                vyhlášení výsledků předžáci - žáci  10,45 - 11,00

 dorostenky ml.                         2002 - 03                  11,00              2000m /2x1000/

 dorostenci ml.                          2002 - 03                  11,00              3000m /3x1000/

 dorostenky st.                          2000 - 01                  11,15              3000m /3x1000/

 ženy                                         1983 - 99                 11,15              3000m /3x1000/

 ženy 1                                      1982 a st.                 11,15              3000m /3x1000/

dorostenci st.                            2000 - 01                  12,00              5000m / 5x1000/

 muži                                        1999 - 78                  12,00              5000m / 5x1000/

 muži 40                                   1977 - 68                  12,00              5000m / 5x1000/

 muži 50                                   1967 - 58                  12,00              5000m / 5x1000/

 muži 60                                   1957 a st.                  12,00              5000m / 5x1000/

                                 vyhlášení výsledků 13,00

                                 uvedené časy stertů jsou orientačnítratě: parkové zpevněné cesty - okruhy barevně značeny : 300m , 600 m, 1000mpořadatel: Sportovní Club Černý,z.s.