Kdo sportuje - nezlobí


 Adventní Osl - Arber

 

Druh  závodu:                        veřejný závod

Termín závodu:                     20.prosince 2009

Disciplina:                               obří slalom (dvoukolový)

Místo konání:                         Velký Javor – Weltcupstrecke (dolní levá část)

 

Startují kategorie:                přípravka ročník 2003 - 2001 a ml.

                                                 předžactvo ročník 2000-1999,

                                                 žactvo ml. 1998-1997,

                                                 žactvo st. 1996-1995

                                                 v členění hoši/dívky 

   

Vypisuje:                               Krajský svaz lyžařů Plzeňského kraje

  

Technické provedení:          lyžařský oddíl TJ Slavoj Plzeň, SC Černý

    

 

Prezentace:                           20.12.2008,   8.15 – 9.15 hod

Závodní kancelář:                Arber – Velký Javor

Přihlášky:                              písemně nejpozději do 18.12.2008 do 20.00 hod na e-mail sekretáře závodu,  (jméno,příjmení, rok narození, klub)

 

  

Startovné:                             150,- Kč / 6,- EU

Vyhlášení výsledků:            30 min. po dojetí posledního závodníka

                              

Časový program Odvolání /zrušení závodu:   do 18.12. do 18.00 na e-mail adresu uvedenou v přihlášce 

schůze trenérů:                     20.12.2008 v 10,00, na startu závodu

Prohlídka tratě:                      9.15 – 9.45 poslední vstup na prohlídku

Start 1.závodníka:                 v 10.00 hod 

                                                  - přípravka dívky, chlapci, předžákyně, předžáci, ml.žačky, ml.žáci, st.žákyně, st.žáci

Ubytování:                               pořadatel nezajišťuje

 

Organizační výbor:  

 

Ředitel   závodu / TD:                          Milan Černý            tel.: (+420) 724201530

Předseda organ.výboru:                     ing. Libor Kadlec    tel.: (+420) 721275105

Sekretář závodu:                                  Libuše Kadlecová, e-mail: kadlecova.libuse@seznam.cz

Odpovědná osoba OSÚAD KSLPK:     Jindřich Sedláček/Karel Nováček

 

Lékař závodu:                    MUDr. Zeman/Zemanová ve spolupráci s horskou službou

 

Různé:     - závodí se dle Pravidel lyžařských závodů pro alpské discipliny SLČR a Soutěžního řádu 2008 / 09

              - závodník musí mít při závodě ochrannou přilbu pro GS

              - pořadatel doporučuje v souladu se SŘ ochranu zad (chránič páteře)

              - za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel úhradu 500,-Kč

              - závodníci, činovníci závodu a doprovod se účastní na vlastní nebezpečí

                 - druhé kolo se startuje ve stejném pořadí kola prvního

                 - v druhém kole startují všichni závodníci (i vyloučení), nebudou vyhodnoceni v celkovém pořadí (bude zveřejněn pouze čas toho kola, které dokončí)

  

Případné časové změny budou ohlášeny při prezentaci.